Flippo-L1

ป้ายเมนูตั้งโต๊ะ ลายไม้สนนอก พลิกหน้า สอดเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ง่าย ตั้งบนโต๊ะ หน้าเคาเตอร์ได้ไม่กินพื้นที่