Klean-Menu-book-Gray-01B

ปกเมนู อะคริลิค โดยเป็น ปกแฟ้มเมนู ซองพลาสติกใส A4 เติมซองได้ ใส่รายการอาหารขนาด เอสี่ สร้างตัวตนได้ดี เปลียนสไตล์ได้ตามต้องการ minimal menu design ปกแฟ้มเมนูไอเดียดี สำหรับร้านอาหาร คาเฟ่ แนวมินิมอล