Loft-Tall-16v-2b

ปกแฟ้มเมนู ขนาดใหญ่ เล่มเมนูเอสาม และ เอสี่พิเศษ กางหน้าปกแฟ้มเมนูได้กว้าง ใหญ่มาก คนชอบ และขอแนะนำ ปกแฟ้มเมนู รุ่น Loft Tall ปกแฟ้มเมนูแบบใหญ่พิเศษนี้ ให้ใช้กับร้านอาหารที่ชอบเมนูใหญ่ๆ คาเฟ่ที่มีเมนูเยอะๆ ทำให้ภาพอาหารในปกแฟ้มเมนูใหญ่มาก มีความน่ากิน โดยปกแฟ้มเมนูสอดด้านข้าง แผ่นใสด้านหน้า ปกป้องปกแฟ้มเมนูได้ดีมาก