แฟ้มเมนู-Bistro-หนังเขียวมรกต02

แฟ้มหนังสอดปก สีเขียวมรกต เปลียนปกง่ายจากได้บน แฟ้มมุมโลหะสีทอง แข็งแรง สวยงาม