แฟ้มเมนู-Bistro-หนังดำ-08

ซองแฟ้มเมนู เนื้อPVCใส ผิวมัน ภาพสีสรรสวยงาม ซอง refill