แฟ้มเมนู-Bistro-หนังน้ำตาล07

แฟ้มเมนูสอดปก เติมซองได้ ซอง Re-fill พลาสติกหนา เนื้อนิ่ม นุ่มมือ ภาพสวย สีไม่ซีด ไม่ม้น