แฟ้มเมนู-Bistro-หนังน้ำตาล05

แฟ้มเติมซอง Refill ได้ ซองพลาสติกขนาด เอสี่ แฟ้มหนังสีน้ำตาล