แผ่นใสสอดบน แผ่นเมนูอาหารสอดบน KlipMAI-B-RedNew07

แผ่นใสสอดบน เมนูa4 สอดแผ่นเมนูA4 ได้สะดวก เพิ่มลดแผ่นเมนูง่าย ทำจาก PVC ใส หนา 140 ไมครอน ถ่ายทอดอาหารชัด บริการพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเมนู