แฟ้มเมนูอาหารปกหนัง แฟ้มเมนูอาหารกางได้ KlipMAI-B-RedNew02

แฟ้มเมนูอาหารปกลายไหมสีแดง กางได้ 180 องศา มาพร้อมระบบคลิปหนีบโลหะ ยึดตัวเล่มเข้ากับซองพลาสติก PVC ใส ใส่รายการอาหารได้ซ้ายขวา เพิ่มลดหน้าสะดวก