คลิปโลหะ คลิปเมนูa4 KlipMAI-B-Gray05

คลิปหนีบเมนูa4 เมนูปกหนังลายไหม รุ่น Klip MAI พร้อมคลิปหนีบโลหะแข็งแรง ทนทาน หนีบแน่น ผลิตในไทย อะไหล่พร้อมส่ง