เล่มเมนู a4 ซองเมนูสอดบน KlipMAI-B-White07

เล่มเมนูa4 เล่มเมนูสอดบน สอดแผ่นเมนูอาหารขนาดA4 ได้สะดวก เพิ่มลดแผ่นเมนูง่ายๆ แผ่นพลาสติกทำจาก PVC ใส ถ่ายทอดอาหารชัด ดูน่ารับประทาน บริการพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเมนู