คลิปโลหะ คลิปหนีบแผ่นเมนู KlipMAI-B-White05

คลิปหนีบเมนู เมนูปกหนังลายไหม รุ่น Klip MAI แข็งแรง ทนทาน หนีบแน่น ผลิตในไทย อะไหล่พร้อมส่ง