Loft-Tall-8v-8

สมุดสอดเมนูอาหาร ขนาดใกล้เคียง A3 ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปช่วยให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน แฟ้มมีขนาดใหญ่ ใส่รายการอาหารได้เยอะ พลาสมีแข็งแรง หนา ทนทาน ทำให้แฟ้มเมนูทน ใช้งานได้ยาวนาน