ป้ายชอล์คบอร์ด

ป้ายชอล์คบอร์ด เขียนได้ แบบตั้งหน้าร้าน มีฝาปิดด้านบน ป้ายชอล์คบอร์ด ตั้ง outdoor หน้าร้าน