Standee-INC_WH1_11

ป้าย White board ใช้สำหรับสอด ป้ายตั้งหน้าร้าน สามเหลี่ยม A-Stand เขียนแก้ไขได้ไม่จำกัด ทั้งโปรโมชั่นต่างๆ เมนูใหม่ๆ หรือเมนูตามเทศกาลต่างๆ ทำให้โปรโมทได้บ่ายมากยิ่งขึ้น และยังสอดเปลี่ยนโปสเตอร์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สไตล์ มินิมอล วินเทจ และ ลอฟท์ สไตล์ ป้ายตั้งหน้าร้านมีพร้อมส่ง