Standee-INC_WH1_09

ขาตั้งป้ายตั้งหน้าร้าน โลหะแข็งแรง มุมองศา แบบสามเหลี่ยม ทำให้มองเห็นภาพได้ง่าย ข้อพับแข็งแรงทนทาน ขาตั้งป้ายหน้าร้าน สามารถพับเก็บเข้าร้าน เพื่อประหยัดพื้นที่ ขาตั้งป้ายมาพร้อมจัดส่ง