LoftKlip-menufolder_Blue3

แฟ้มเมนูอาหาร ขนาดA4 มาพร้อมคลิปหนีบโลหะ ใส่แผ่นเมนูอาหารได้มาก เติมซองพลาสติกสำหรับเมนูอาหารสูงสุด 40-60 หน้า เล่มเมนูอาหารผลิตในประเทศไทย อะไหล่พร้อม