LoftKlip-menufolder_Blue7

แฟ้มเมนูขนาดA4 แฟ้มเมนูมาตรฐาน พร้อมขอบโลหะสีเงิน เงามงาม ปกป้องขอบเล่มเมนู เย็บด้วยขอบหนีงสีน้ำเงิน งานสวย ปราณีต เข้ากันกับร้านอาหารหลายสไตล์ เช่น ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารซีฟู้ด สามารถออกแบบหน้าปกเมนูอาหารให้เหมาะสมกับขอบหนังแฟ้มเมนูได้