LoftKlip-menufolder_R07

แฟ้มเมนูA4 มีมุมโลหะเพื่อปกป้องขอบแฟ้มเมนู สวย มันวาว ทนทาน สร้างความโดดเด่น โชว์ตัวตนให้กับร้านค้า วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการขาย