LoftKlip-menufolder_G06

แฟ้มเมนูอาหารเปลี่ยนหน้าได้ ด้วยระบบคลิปโลหะแบบญี่ปุ่น แฟ้มเมนูสอดข้าง ช่วยให้ใส่แผ่นเมนูอาหารง่าย สะดวก มากยิ่งขึ้น แฟ้มเมนูขนาดมาตรฐานA4 พร้อมซองคู่พีวีซี ใสหนา ถ่ายทอดภาพอาหารชัด สีสด ปกป้องแผ่นเมนู