LoftKlip-menufolder_G02

แฟ้มเมนูอาหาร คลิปหนีบโลหะ สไตล์ญี่ปุ่น แฟ้มเมนูขอบหนังสีเขียว เข้ากันกับร้านอาหารคลีน ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซองคู่ พีวิซี ใส หนา ถ่ายทอดภาพอาหารสด ชัดเจน ไม่ดร็อปซีด เพิ่มหน้าได้เยอะถึง 60 หน้า