Standee-INC_BK2_08

ป้ายโปรโมชั่น หน้าร้าน แบบสอดเปลี่ยนโปสเตอร์ 2 หน้า จะสอดเป็นโปรโมชั่น เมนู สินค้า แนะนำ ที่เป็น งานชั่วคราว หรือจะเป็นป้ายบอกทาง โลโก้ชื่อร้าน ในงานกึ่งถาวร ก็สามารถทำได้ ป้ายโปรโมท มีสไตล์ สวย โดดเด่น ดึงดูดลูกค้า เป็นอย่างดี ป้ายโปรโมชั่น มีสินค้าพร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศ