ขาตั้งป้ายหน้าร้าน เหล็กสีขาว รุ่น Standee-INC_WH1

ขาตั้งป้ายหน้าร้าน เหล็กสีขาว แข็งแรงทนทาน วางขาตั้งป้ายหน้าร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ โดยเป็นขาตั้งป้ายสอดหน้าได้ แผ่นสอดโปสเตอร์ หน้าเดียว Standee Metal White for shop and restaurant, cafe, book store