Standee-INC_BK1_05

ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบ เหล็ก ขนาด 60 x90 cm. ไม่สูงไม่กว้างจนเกินไป สามารถวางหน้าร้านได้โดยที่ไม่บังหน้าร้าน และบรรยากาศภายในร้าน ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากมุมสามเหลี่ยมทำให้เห็นในระดับสายตา ดึงดูดให้คนมองเห็นได้ง่าย ฃ่วยเพิ่มการสื่อสารต่อลูกค้าได้มากขึ้น และทั่วถึง มีของพร้อมจัดส่ง