แฟ้มเมนู_Klean-Menu-book-(2)

เมนูซองใส ขนาดเอสี่ แฟ้มเมนูร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีสไตล์ ซองพลาสติกหนา ทนกับการใช้งานหนัก เปิดได้กว้าง