Flippo A5 Oak ป้ายตั้งโต๊ะ​ ซอง​ใส

ป้ายตั้ง​โต๊ะ​ ซองพลาสติกใส​ แบบแขวน​ด้านบน​ ด้วยห่วงเหล็ก​ ใช้เป็นป้ายวางบนชั้นวางสินค้า​ ชั้นโชว์สินค้า​ เพื่อแนะนํา​โปรโมชั่น​ สินค้าใหม่​ New​ arrival display, เรียกว่า​ menu stand (เมนู​ สแตน)