ป้ายแขวน ตั้งโต๊ะ A4 Flippo-A4-White1

ป้ายตั้งโต๊ะ แบบแขวง ขนาด A5 ที่มีหลายหน้า ใช้ซองพลาสติกใส แบบ 5ซอง โดยมีห่วงคู่ พลิกเปลี่ยนหน้าได้ง่าย, Table Display hanging A4 for Cafe, restaurant, showroom, shop