Flippo-A4-Oak4

ป้ายวางโปรโมชั่น เคาน์เตอร์ สามารถเปิดพลิกงาย ใส่ได้สูงสุด 20 หน้า ขนาด A4 ฐานทำจากไม้สัก มีน้ำหนัก ทำให้ไม่ล้มง่าย เรียบแต่ดูดี เหมาะสำหรับร้านหลากหลายรูปแบบ ป้ายตั้งโต๊ะมีพร้อมส่ง ป้่ายหน้าเคาน์เตอร์ จัดส่งฟรีเคอร์รี่