Flippo-A5-White6

ป้ายตั้งโต๊ะแบบไม้ ขนาด A5 สวยดูดี สามารถใส่เมนูอาหารแนะนำ และโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งสามารถใส่ได้หลายหน้า ขนาดกะทัดรัด สามารถเปิดพลิกหน้าได้ง่าย เพิ่มหน้าได้ ไม่ทำจากไม้สัก เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไม้ ห่วงเหล็ก และซอง เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้น