ป้ายแขวนตั้งโต๊ะ รุ่น Flippo-A5 Wood base

ป้ายแขวนตั้งโต๊ะ รุ่น ฟิลลโป้ ขนาด เอ5 ฐานไม้สีสวยงาม แขวนซองพลาสติกใส จำนวน 5ซอง ใส่โปรได้ถึง 10หน้า ออกแบบมาเพื่อใช้กับร้านค้า โชว์รูม คาเฟ่ ร้านกาแฟ เพื่อเป็นป้ายตั้งโต๊ะที่สือสารกับลูกค้าได้ดี และดีกว่าป้าย acrylic