ป้ายตั้งโต๊ะเอ5 พลิกหน้าได้สูงสุด 10 หน้า

ป้ายเมนูตั้งโต๊ะของเราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าเมนูได้หลากหลาย ทั้งเมนูอาหาร เครื่องดื่ม เมนูแนะนำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการขายให้กับร้านอาหาร พลิกง่าย ถอดปรับเปลี่ยนได้สะดวกหลากหลาย พลิกได้ง่าย ด้วยระบบห่วงคู่ ที่เราออกแบบมาพิเศษให้เหมาะสมกับการใช้งาน