Flippo-Slim-Natural ป้ายตั้งโต๊ะพลิกหน้า สีไม้บีช

ป้ายตั้งโต๊ะรุ่นใหม่ พลิกหน้าได้ เหมาะกับเป็นป้ายตั้งโต๊ะร้านอาหาร, ป้ายตั้งโต๊ะร้านกาแฟ คาเฟ่ และป้ายตั้งโตีะร้านค้า โดยออกแบบให้เป็นป้ายตั้งโต๊ะที่มีซองพลาสติกใส พลิกหน้าได้ด้วยห่วงด้านบน และใส่ได้ถึง 10โปร ใช้ดีกับร้านโปรเยอะ