แท่นใส่ป้ายแนวตั้ง Flippo-Slim-Drak1

แท่นใส่ป้ายแนวตั้ง รุ่นฟิปโป้ ที่ใช้เป็นแท่นใส่ป้ายเมนุอาหาร สวยๆ ที่ใช้เป็นเมนูตั้งโต๊ะร้านอาหาร ป้ายตั้งโต๊ะร้านอาหาร แนวตั้ง รูปตัวที T-stand banner