ป้ายอะคริลิคห่วงเหล็ก Flippo-Slim-Natural7

ป้ายอะคริลิคตัวที โดยเป็น ป้ายอะคริลิคห่วงเหล็ก สำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ป้ายตั้งร้านค้า โชวรูม ซึ่งป้ายห่วงเหล็กทำให้พลิกหน้าได้ง่าย ป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้ง ใช้แทนป้ายอะคริลิค ทีใส่หน้าได้น้อย Table display holder