แท่นวางเมนู แผ่นใส Flippo-Slim-White3

แท่นวางเมนู แผ่นใส ฐานไม้, แท่นวางเมนู ยางกันลื่น, แท่นวางเมนู แผ่นใสอะคริลิค, แท่นวางเมนูสวยๆ