Klipmai-Green05

ปกเมนูอาหาร หน้าปกเป็นไหม สีเ่ขียว เย็บละเอียด สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง ด้านในประกอบด้วยซองคู่ 1 ซองสามารถใส่ได้ 2 แผ่น 4 หน้า เพิ่มได้มากสุด 60 หน้า แข็งแรงทนทาน