Klipmai-Gold07

แฟ้มเมนูอาหาร ซองพลาสติกใส สอดง่าย ช่วยรักษากระดาษเมนู พลาสติกมีความใสช่วยให้เห็นเมนูชัดเจนและน่ารับประทาน และยังมีปกสไลต์โมเดิร์น ขนาด A4 สอดด้านข้าง สามารถเพิ่ม/ลด ซองได้ตามที่ต้องการ มีสต๊อกพร้อมส่ง ส่งรวดเร็ว