KlipSan-Blue07

ปกสานสีสันสันสวยงามแฟ้มเมนูปกสาน ใส่ในเป็นพลาสติก PCV ใส ทำให้ภาพเมนูสีไม่ดรอป ยึดด้วยคลิปบนและล่าง เข้ากับร้านสไตล์อีสานโมเดิร์น ในปัจจุบัน