KlipSan-Green02

แฟ้มเมนูปกสาน ใส่ในเป็นพลาสติก PCV ใส ทำให้ภาพเมนูสีไม่ดรอป ยึดด้วยคลิปบนและล่าง ปกสานสีสันสันสวยงาม เข้ากับร้านสไตล์อีสานโมเดิร์น ในปัจจุบัน