24-TB-stella-LED_Slim_3

แผ่นป้ายตั้งโต๊ะ ไฟ LED มาพร้อมแบตเตอรี่ ชาร์จใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง ไฟสว่าง ช่วยให้ภาพโดดเด่น มองเห็นได้ง่าย