24-TB-stella-LED_A5_2

แผ่นตั้งโต๊ะ ขนาด A4 พลาสติก แบบ LED สามารถเปิด-ปิด ไฟได้ แบตเตอร์รี่ จุได้เยอะ ทำให้เปิดได้นาน แผ่นป้ายตั้งโต๊ะ สามารถพิมพ์สอดเปลี่ยนได้ ด้านในสอดด้วยแผ่น แบล็คลิส ช่วยกระจายแสง ทำให้ภาพสว่างสวย มองเห็นโดดเด่น ชัดเจน แผ่นตั้งโต๊ะ A4 มีพร้อมส่งทั่วประเทศ