2022-12-INC-led-7

Lightbox standee ป้ายไฟตั้งพื้น ใช้โดยเป็นป้ายไฟตั้งหน้าร้าน เลือกใช้แผ่นสอด backlit ได้ ทำให้ป้ายไฟตั้งพื้น มีแสงออกมาชัดเจน เห็นภาพโปรโมตร ดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน ทำให้ร้านอาหาร ร้านค้าโดดเด่น ป้ายตู้ไฟตั้งพื้นสอดแผ่นเองได้เลย