2022-12-INC-led-2

ป้ายไฟตั้งพื้น A-stand ป้ายตั้งพื้น หน้าร้าน สไตล์ Loft เท่ ดูดี ป้ายสามารถสอดเปลี่ยนภาพได้ ช่วยในการโปรโมท โฆษณา ได้อย่างดี ป้ายตั้งหน้าร้าน A-Frame แบบมีไฟ เหมาะกับร้านที่อยู่ในที่มืด ร้านอาหารกลางคืน