2022-12-INC-led-1B

ป้ายตั้งหน้าร้าน สามเหลี่ยม A Stand ขนาดกำลังดี มุมองศา ช่วยให้มองเห็นป้ายได้ชัดเจน กรอบแบบ A Frame สอดเปลี่ยนภาพได้บ่อย โปรโมทได้อย่างดี มารพ้อมระบบไฟ LED ส่องสว่าง ช่วยให้ภาพสวยเด่น ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน มีไฟ พร้อมส่งทั่วประเทศ