Printing-Portfilio-Carbu5

พิมพ์เมนูอาหาร ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล สามารถพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ สีสันของภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกอาหาร เมื่อสีสันสวย อาหารก็ดูน่ารับประทาน สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่ง