ป้ายตั้งหน้าร้านออสเตรเลีย

ป้ายตั้งหน้าร้าน สามเหลี่ยมโดยที่ป้ายตั้งหน้าร้านจะสามารถช่วยให้ดึงดูดลูกค้า เรียกลูกค้าให้มาเข้าร้าน ด้วยสีสันการออกแบบให้ดึงดูดแสดงผ่าน ป้ายตั้งหน้าร้าน ทำให้ป้ายตั้งหน้าร้าน เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของร้านต่างๆ