ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews8

ป้ายตั้งหน้าร้าน ช่วยเพิ่มยอดขายร้าน ด้วยการโชว์ความน่ากินของอาหาร ดึงดูดความอยากของผู้ที่ผ่านไปผ่านมา เข้าร้าน ช่วยเรียกลูกค้าได้อีกทาง อีกทั้งยังเปลี่ยนภาพเป็นการโปรโมทต่้างๆ ได้อีกด้วย