ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews22

ป้ายตั้งหน้าร้าน สามเหลี่ยน แบบ โปสเตอร์บอร์ด สอดเปลี่ยนได้ พร้อมทั้งฟีดเจอร์ใหม่ ป้าย White Board เขียนได้ลื่น และง่าย ลบได้บ่อย เขียนได้บ่อย โปรโมทโปรโมชั่น และรายการอาหาร รายวันได้บ่อย