ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews19

ป้ายตั้งพื้น สามเหลี่ยม ช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้าน ช่วยโปรโมทโปรโมชั่นต่างๆ ไปยังผู่ที่ผ่านไปผ่านมาได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้ภาพอาหารในการช่วยเรียกลูกค้าได้อีกด้วย