ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews18

ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบสามเหลี่ยม มุมทะแยง ทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น และอีกทั้งรูปทรง A ยังทำให้ตั้งได้มั่นคง ล้มได้ยาก